TC Promenada,Novi Sad

Vrsta usluga: Klimatizacija I ventilacija objekata

New Yorker, Zara,  Zara Home, Zara Magacin,

Berschka, Pertini, Lindex, Convers)