Palata pravde u Beogradu

Vrsta radova: Izrada I montaža čeličnih konstrukcija