Fakultet Organizacionih nauka u Beogradu, nova zgrada

Vrsta radova: Klimatizacija I ventilacija objekta