Bioskop CineStar AdaMall Beograd

Vrsta usluga: Ventilacija ,klimatizacija I
izrada čelične konstrukcije bioskopa