BAS Beograd, nova autobuska stanica na Novom Beogradu

Vrsta radova: Izrada čeličnih konstrukcija